Do czego potrzebny certyfikat energetyczny?

Certyfikat energetyczny to dokument, którego wymóg został zapisany i wprowadzony w prawie budowlanym. W przypadku oddawanych do użytku, oddawanych pod wynajem lub sprzedaż oraz w momencie przebudowy budynku każdy ma obowiązek posiadać ów certyfikat energetyczny. Przepis ten dotyczy zarówno domów i lokali mieszkalnych jak i budynków przemysłowych oraz użyteczności publicznej. Posiadanie certyfikatu energetycznego w powyższych przypadkach zostało podyktowane dostosowaniem do wymogów unijnych. Świadectwo energetyczne jest ważne przez 10 lat od jego wystawienia. Trzeba pamiętać, że źle wykonany certyfikat energetyczny może nie być zatwierdzony przez odpowiednie urzędy. Dlatego przygotowanie takiego dokumentu należy powierzyć profesjonalnym audytorom, którzy posiadają niezbędne uprawnienia i doświadczenie.

Świadectwo energetyczne budynku - dokumenty

Podstawowym dokumenten do przygotowania świadectwa charakterystyki energetycznej jest projekt budowlany a w szczególności rzuty wszystkich kondygnacji, przekroje, charakterystyka wykorzystanych materiałów i technologii. Jeśli budynek nie posiada dokumentacji projektowej certyfikat zostaje sporządzony na podstawie inwentaryzacji. Przygotowanie świadectwa zawsze jest poprzedzone przeprowadzeniem ankiety dotycząca konstrukcji budynku, sposobu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, wentylacji, klimatyzacji, rodzaju stolarki okiennej. Do wykonania świadectwa energetycznego niezbędna jest również dokumentacja fotograficzna danego obiektu.

W lewo W prawo

Jakie dokumenty przygotować?

1. Rzuty kondugnacji z wymiarami w wersji papierowej lub elektronicznej.

2. Materiały zawierające informacje nt. urządzeń do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

3. Informacje o grubościach warstw i w miarę możliwości o współczynnikach przenikania użytych przy budowie materiałów (dociepleń, stolarki okiennej)

Terytorium działania

W chwili obecnej wykonujemy świadectwa charakterystyki energetycznej na terenie województw:
mazowieckiego (powiaty: Białobrzegi, Garwolin, Grójec, Kozienice, Lipsko, Otwock, Piaseczno, Przysucha, Radom, Szydłowiec, Zwoleń)
świętokrzyskiego (powiaty: Końskie, Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko Kamienna, Starachowice)
lubelskiego (powiaty: Dęblin, Puławy, Poniatowa, Ryki).

Co zawiera Świadectwo energetyczne?

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument składający się z czterech stron. Prezentuje on zurzycie energii na jeden metr kwadradowy budynku wyrażony w kWh. Na pierwszej stronie obok graficznej prezentacji charakterystyki energetycznej zawarte są najważniejsze dane dotyczące budynku: lokalizacja, adres, fotografia budynku, data sporządzenia certyfikatu, dane rejestrowe audytora energetycznego - certyfikatora. Druga strona certyfikatu to szczegółowe dane wykorzystane przez certyfikatora do sporządzenia świadectwa. Dane zawarte w tej części mogą służyć do weryfikacji sporządzonego dokumentu.